Підстави звільнення особи від цивільно-правової відповідальності.

Згідно зі ст. 617 ЦКУ «Підстави звільнення від відповідальності за порушення зобов’язання» особа, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили. Не вважається випадком, зокрема, недодержання своїх обов’язків контрагентом боржника, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання зобов’язання, відсутність у боржника відповідних коштів. Відповідно до ст.622 ЦКУ у разі відмови кредитора від договору (одностороння відмова від зобов’язання) боржник звільняється від обов’язку виконати зобов’язання в натурі. Згідно зі ст. 1166 ЦКУ «Загальні підстави відповідальності за завдану шкоду» особа яка завдала шкоди, звільняється від її відшкодування, якщо вона доведе, що шкода завдано не з її вини. Відповідно до ст. 1169 ЦКУ звільняється від відшкодування шкоди особа при здійсненні нею права на самозахисту від протиправних посягань, у тому числі стані необхідної оборони, якщо при цьому не були перевищені її межї.

Згідно зі ст.1171 ЦКУ враховуючи обставини, за яких було завдано шкоди у стані крайньої необхідності, суд може покласти обов'язок її відшкодування на особу, в інтересах якої діяла особа, яка завдала шкоди, або зобов'язати кожного з них відшкодувати шкоду в певній частці або звільнити їх від відшкодування шкоди частково або в повному обсязі. Звільняються від відповідальності батьки (усиновлювачи) або опікун чи інша фізична особа, яка на правових підставах здійснює виховання малолітньої особи, - якщо вони доведуть, що шкода, яку спричинила малолітня особа не є наслідком несумлінного здійснення або ухилення ними від здійснення виховання та нагляду за малолітньою особою.

Звільняється від відшкодування шкоди неповнолітня особа у (віці від 14 до 18 років) у разі відсутності у неповнолітньої особи майна, достатнього для відшкодування завданої нею шкоди. Ця шкода відшкодовується в частці, якої не вистачає, або в повному обсязі її батьками (усиновлювачами) або піклувальником, якщо вони не доведуть, що шкоди було завдано не з їхньої вини.Згідно зі ст. 1186 ЦКУ шкода, завдана фізичною особою, яка в момент її завдання не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними, не відшкодовується.

З урахуванням матеріального становища потерпілого та особи, яка завдала шкоди, суд може постановити рішення про відшкодування нею цієї шкоди частково або в повному обсязі. Якщо фізична особа, яка завдала шкоди, сама довела себе до стану, в якому вона не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними в результаті вживання нею спиртних напоїв, наркотичних засобів, токсичних речовин тощо, шкода, завдана нею, відшкодовується на загальних підставах.

Згідно зі ст. 1188 ЦКУ «Відшкодування шкоди, завданої внаслідок взаємодії кількох джерел підвищеної небезпеки», якщо наявна лише вина особи, якій завдано шкоди, вона їй не відшкодовується.

Згідно зі ст. 1193 ЦКУ суд може зменшити розмір відшкодування шкоди, завданої фізичною особою, залежно від її матеріального становища, крім випадку, коли шкоди завдано вчиненням злочину.

Згідно зі ст.1209 ЦКУ «Підстави відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)» продавець, виготовлювач товару, виконавець робіт (послуг) обіт (послуг) звільняються від відшкодування шкоди, якщо вони доведуть, що шкода виникла внаслідок непереборної сили або порушення потерпілим правил користування або зберігання товару (результатів робіт, послуг).


7253703031681604.html
7253771281179711.html
    PR.RU™