Політична еліта і лідерство.

М-3. Персоналізовані аспекти політики. Політика як міжнародний процес.

ЗМ-1. Політична культура та політична соціалізація.

ЗМ-2. Політична еліта та лідерство.

Мета діяльності і зміст уміння Знати і розуміти сутність політичної культури як того елемента політичної системи суспільства, який великою мірою визначає її характер і особливості; функціонуючий політичний режим, динаміку і спрямованість політичних процесів. Без врахування впливу на політичне життя політичної культури неможливо осягнути сутність політичних явищ і процесів, визначити тенденції й перспективи їх розвитку.

Знати, що поняття політичної культури дає можливість перейти від поверхневого сприйняття політичної системи, функціонування її інститутів до розуміння глибинних причин політики, ролі в ній ідеологічного чинника, традицій, уявлень, переконань тощо.

Знати, що розуміючи велике значення політичної культури в житті суспільства, різні політичні сили, передусім політичні партії, намагаються взяти під свій контроль процес її формування, засвоєння індивідом політичних знань, норм і цінностей, тобто процес його політичної соціалізації, впливати на нього у вигідному для себе напрямі.

Знати, що представляють собою такі суб’єкти політики, як політичні еліти і лідери, оскільки у будь-якій, навіть найдемократичнішій, державі владу безпосередньо завжди здійснює не весь народ, а його незначна меншість. Це є групи населення, які беруть найактивнішу участь у політичному житті, відіграють ключову роль у здійсненні влади. У кінцевому підсумку влада – це влада еліт і лідерів, хоча вони й намагаються діяти від імені народу.

Знати, що влада є уособленням цих груп населення, тому саме вони найбільшою мірою відповідають перед суспільством за свої дії, а тому мають підлягати постійному контролю з його боку.

Методичні вказівки для вивчення питань аудиторного семінару

План аудиторного семінару

1 Поняття, структура, типи та функції політичної культури.

2 Політична соціалізація: сутність, фази, типи і функції.

3 Політична еліта: суть, концепції, типи, способи формування. Еліта і бюрократія.

4 Сутність, концепції, типологія, способи формування політичного лідерства.


7247590870435061.html
7247707747938199.html
    PR.RU™