Тема 2. Організаційно-правові основи діяльності адвокатури

Теми семінарських занять

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Тема 1. Філософсько-історичні витоки адвокатури.

1. Зародки інституту адвокатури в країнах стародавнього світу. «Німа» адвокатура Древньої Греції. Передумови виникнення адвокатури.

2. Римська адвокатура та її подальший розвиток в країнах Західної Європи в епоху Середньовіччя.

3. Формування адвокатури на Україні у ХІ – XVІ століттях. Судовий захист за Литовськими статутами. Регулювання адвокатської діяльності в проекті кодексу «Права, по которым судится малороссийский народ».

4. Запровадження адвокатури як самостійного правового інституту в результаті судової реформи 1864 р. Присяжні та приватні повірені.

5. Організація адвокатури у радянський період історії України.

Тема 2. Організаційно-правові основи діяльності адвокатури.

1. Джерела адвокатури.

2. Поняття, завдання та принципи діяльності адвокатури.

3. Організаційні форми діяльності адвокатури.

4. Адвокатура як самоврядний інститут: конференції та ради адвокатів регіону; кдк адвокатури, ревізійні комісії адвокатів регіону.

5. Адвокатура як самоврядний інститут: НААУ, З’їзд адвокатів України, Рада адвокатів України, Вища КДК адвокатури, Вища ревізійна комісія адвокатури. Фінансове забезпечення органів адвокатського самоврядування.

Література для обов’язкового (!!!) ознайомлення:

1. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 липня 2012 р. // Відомості Верховної Ради України – 2013 – № 27 – Ст. 282.

2. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: Закон України від 15.05.2003// Відомості Верховної Ради України офіційне видання – 2003 – № 31 – Ст. 263.

3. Податковий кодекс України: від 02.12.2010 // Голос України від 04.12.2010 – № 229. (в частині самозайнятих осіб/осіб, що здійснють незалежну проф. діяльність, оподаткування).

4. Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського Співтовариства: Міжнародний документ від 01.10.1988 (тлумачення принципів)

5.Правила адвокатської етики: Рішення З’їзду адвокатів України від
17.11.12 року (тлумачення принципів)

6. Основні положення про роль адвокатів: Міжнародний документ ООН від 01.08.1990

7. Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування: Рішення Ради адвокатів України № 72 від «16» лютого 2013 р.

Та ін….

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст. 141.

2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: Конвенція Ради Європи від 04.11.1950 // Офіційний вісник України – 1998 – № 13 – Ст. 270.

3. Загальна декларація прав людини: Декларація ООН від 10.12.1948 // Офіційний вісник України – 2008 – № 93 – Ст. 3103

Тема 3. Правовий статус адвоката в Україні (ч. 1)

1. Вимоги, що висуваються до кандидатів в адвокати. Стажування кандидата в адвокати.

2. Порядок складання кваліфікаційного іспиту кандидатами в адвокати.

3. Помічник адвоката: правовий статус.

4. Види адвокатської діяльності. Права та обов’язки адвокатів. Адвокатський запит.

5. Підстави для здійснення адвокатської діяльності (договір, ордер і т.п.).

Література для обов’язкового (!!!) ознайомлення:

1. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 липня 2012 р. // Відомості Верховної Ради України – 2013 – № 27 – Ст. 282.

2. Порядок допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядок складення кваліфікаційного іспиту та методика оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні: Затверджено рішенням Ради адвокатів України №154 від 01червня 2013 року

3. Програма складання кваліфікаційного іспиту: Затверджено рішенням Ради адвокатів України №153 від 01 червня 2013 року

4. Положення про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю: Затверджено рішенням Ради адвокатів України
№ 81 25 вересня 2015 року

5. Програма проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю: Затверджено Рішенням Ради адвокатів України №125, 01 червня 2013 року

6. Положення про помічника адвоката: Затверджено Рішенням Ради адвокатів України № 123 від 01 червня 2013 року

7. Положення Про ордер адвоката та порядок ведення реєстру ордерів: Затверджено Рішенням Ради адвокатів України від «17» грудня 2012 року №36

8. Про встановлення плати за складання кваліфікаційного іспиту: Рішення Ради адвокатів України №25 від 17 грудня 2012 року

Та ін…

Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010 р. // Урядовий кур'єр - 2010 - № 148., Про надання роз’яснень практичних питань реалізації Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо організаційних форм адвокатської діяльності: Рішення Ради адвокатів України №71 від 4-5 липня 2014 року; Про забезпечення безпеки осіб, що беруть участь в кримінальному судочинстві, процесуальне законодавство та ін…

Тема 4. Правовий статус адвоката в Україні (ч.2)

1. Адвокатська таємниця. Гарантії адвокатської діяльності.

2. Безоплатна правова допомога в Україні. Участь адвоката у наданні безоплатної вторинної правової допомоги

3. Система оплати праці адвоката (Гонорар + оплата праці в рамках надання безоплатної правової допомоги).

4. Відповідальність адвоката (дисциплінарна, кримінальна, адміністративна).

5. Адвокатська етика. Підвищення кваліфікації адвокатів.

6. Здійснення в Україні адвокатської діяльності адвокатом іноземної держави. Особливості статусу адвоката іноземної держави

Література для обов’язкового (!!!) ознайомлення:

1. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 липня 2012 р. // Відомості Верховної Ради України – 2013 – № 27 – Ст. 282.

2. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 2.06.2011 .// Голос України від 08.07.2011. - № 122.

3. Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу: Кабінет Міністрів України; Постанова від 17.09.2014 № 465

4. Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського Співтовариства: Міжнародний документ від 01.10.1988


7245447006041066.html
7245505136645521.html
    PR.RU™